Nieuws

Een vrouw die €30.000 aan schenkingen tijdens haar huwelijk samen met haar man uitgaf, krijgt dat volledige bedrag terug nu ze is gescheiden. De zaak moest tot aan de Hoge Raad worden uitgevochten.

De zaak ging tussen een man en vrouw die bijna 30 jaar met elkaar getrouwd waren, in gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk kreeg de vrouw tot drie keer toe een bedrag van €10.000 geschonken, met een uitsluitingsclausule. Dat geld werd meteen naar de gemeenschappelijke rekening overgemaakt en de man en vrouw gaven het geld samen uit.

Waar dat geld precies aan opging, was onder meer de vraag in de rechtszaken die de twee voormalige geliefden uitvochten. Volgens de vrouw werd het geld gestoken in de verbouwing van het huis. Volgens de man werd het vooral gebruikt om gemeenschappelijke uitgaven en vakanties te bekostigen.

Verschil van mening
Dat bleek uiteindelijk in de rechtszaak er niet zo veel toe te doen. De vraag was vooral of de vrouw na het overboeken van het geld naar de gemeenschappelijke rekening daar nog aanspraak op mocht maken. Daar verschilden de rechtbank en het hof in eerste en tweede aanleg van mening over.

Volgens de rechtbank bleef het om privévermogen van de vrouw gaan, waar zij het recht op behield na een scheiding. Volgens het hof werd het geld onderdeel van het gezamenlijke vermogen door het over te boeken naar de gemeenschappelijke rekening. En omdat de twee in gemeenschap van goederen trouwden, maakte de vrouw er zelf geen aanspraak meer op.

Lees meer op https://www.telegraaf.nl/financieel/3513367/vrouw-krijgt-schenking-na-scheiding-terug?utm_source=whatsapp/