€ 3.995,-

Inclusief koffie/thee, lunches, snacks, readers, hand-outs, gebruik van video.

Opleidingsduur

De totale duur van de opleiding strekt zich uit over een periode van maximaal 2 maanden.

Studiebelasting

Naast de cursusdagen is de studiebelasting gemiddeld 60 uur.

Cursusdata opleiding tot Mediator 2024

Januari/Februari

(Inschrijven nog mogelijk)

 • vrijdag 12 januari 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 13 januari 2024 9:00–16:00
 • vrijdag 19 januari 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 20 januari 2024 9:00–16:00
 • zaterdag 27 januari 2024 9:00–16:00
 • vrijdag 2 februari 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 3 februari 2024 9:00–16:00

Maart/April

(Inschrijven nog mogelijk)

 • vrijdag 22 maart 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 23 maart 2024 9:00–16:00
 • vrijdag 5 april 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 6 april 2024 9:00–16:00
 • vrijdag 12 april 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 13 april 2024 9:00–16:00
 • vrijdag 19 april 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 20 april 2024 9:00–16:00

September

(Inschrijven nog mogelijk)

 • vrijdag 6 september 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 7 september 2024 9:00–16:00
 • vrijdag 13 september 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 14 september 2024 9:00–16:00
 • vrijdag 20 september 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 21 september 2024 9:00–16:00
 • vrijdag 27 september 2024 9:00–19:30
 • zaterdag 28 september 2024 9:00–16:00

Dé Mediatoropleiders bieden een efficiënte, compacte en hoogwaardige kwaliteit opleiding tot mediator. Geheel geaccrediteerd conform MfN-protocol, Intop exameneisen en gericht op het voeren van een succesvolle mediationpraktijk. Ook als u geen mediator wilt worden kan deze opleiding u veel bieden in uw persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

Uitgangspunt is dat de training/opleiding op academisch en/of op minimaal HBO werk- en denkniveau wordt gegeven en de cursisten het vermogen hebben een opleiding op het genoemde niveau te volgen. Voordat u kunt worden toegelaten bij de opleiding vindt er een intakegesprek plaats bij een van de docenten van onze opleiding. Middels het intakegesprek en het voorleggen van een casus zullen diverse onderwerpen aan de orde komen. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen en zal er uitgebreide voorlichting worden gegeven over MfN/SKM.

Na de intake zal elke student een assessment invullen (AEM-Cube) die inzicht zal geven in uw talenten en vaardigheden. Dit zal inzicht verschaffen waar u staat als toekomstig mediator.

Het aantal studenten per opleidingsgroep is maximaal 12 personen. Dé Mediatoropleiders zorgen voor een persoonlijk en intensieve begeleiding met meerdere trainers per groep. Al onze trainers zijn MfN geregistreerd mediator en senior in hun vakgebied. In de praktijk zullen we met meerdere trainers/docenten werken. Dé Mediatoropleiders streven naar een begeleiding van 1 docent op 3 tot 4 cursisten.

De cursus bestaat uit 9 dagen. Naast de cursusdagen is de studiebelasting gemiddeld 60 uur.

De totale duur van de opleiding strekt zich uit over een periode van maximaal 2 maanden. Na succesvol afronden van onze basisopleiding bent u klaar voor het theorie-examen en het live of videoassessment van Intop. De opleiding is zeer praktijkgericht. De cursusdagen worden voor het grootste deel besteed aan oefenen van vaardigheden, het verfijnen van competenties en inzicht in uw talenten.

Na de opleiding tot mediator bent u in staat om het theoretisch examen te doen en heeft u de basisvaardigheden om het assessment (praktijkexamen) af te leggen. De aangeleerde vaardigheden in gesprekstechnieken en onderhandelen en kennis van uw eigen talent kunt u inzetten als mediator en in uw eigen dagelijkse praktijk. Nadat u het theorie-examen succesvol heeft afgelegd en voor het assessment geslaagd bent, kunt u om erkend mediator te worden, ingeschreven worden in het MfN register als MfN-registermediator. Onze opleiding is geaccrediteerd door de MfN.

Wij hebben veel ervaring met online lesgeven in onze eigen Mediatoropleiders digitale leslokalen. Wij volgen de ontwikkelingen de aanbevelingen van het RIVM en het Coronavirus nauwlettend. De opleidingen die definitief doorgang vinden worden indien er aanleiding voor is een mix van op locatie en online lessen volgen. De eerste twee dagen en de laatste twee dagen vinden plaats op locatie.

1 dag met de hoofdthema’s

 • Wat is mediation?
 • Diverse werkstijlen en modellen van mediation
 • De grondhouding en ethiek van de mediator
 • Mediation vaardigheden
 • Inzicht in je talenten met behulp van de AEM-Cube

2 aansluitende dagen met de hoofdthema’s

 • De mediationovereenkomst
 • De fasering, structuur en de strategie van het mediationproces
 • De openingsfase
 • De communicatie en conflict theorie
 • Omgaan met weerstand
 • Gespreks- en vraagtechnieken
 • Het hanteren van emoties
 • Onderhandelen

2 aansluitende dagen met de hoofdthema’s

 • Interventietechnieken
 • Verlies en rouw
 • Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst
 • De invloed van culturele diversiteit
 • Ethiek en integriteit
 • Systemisch werken

2 aansluitende dagen met de hoofdthema’s

 • Juridische aspecten van de mediation
 • Gedrag en communicatie van mensen in conflict
 • In’s en out’s van het theorie en assessment examen tot Mediator
 • Aandacht voor andere vormen van conflictbemiddeling
 • Toepassingsgebieden van mediation en hun specifieke kenmerken zoals familie- en arbeidsmediation
 • Oefenen proefexamen theorie

2 dagen met de hoofdthema’s

 • Proefmediations onder toezicht van de trainer met een schriftelijke analyse
 • Inzicht en 360 graden feedback over je talent als mediator
 • Hoe start ik mijn business?
 • Inzicht in het gebruik van intervisie, supervisie en consultatie
 • Uitleg over toetreding MfN-register en registratie SKM
 • Uitreiking van het certificaat na het succesvol doorlopen van de basiscursus

Verplichte literatuur

 • 2018 Basiscursus mediation (versie 11 februari 2018)
 • Handboek Mediation, onder redactie van Alex Brenninkmeijer, Dick Bonenkamp, Karen van Oyen en Hugo Prein.
 • Mediation in praktijk, Hugo Prein
 • Juridische aspecten mediation. Schrijvers: mr. E. Schutte & mr. J. Spierdijk

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 3.995,-. Dit is inclusief koffie/thee, lunches, snacks en readers, hand-outs, gebruik van video. Niet inbegrepen zijn eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en niet verplichte literatuur. In afwijking hiervan is voor deze cursus het Handboek Mediation gratis door Dé Mediatoropleiders ter beschikking gesteld.

Conform onze algemene voorwaarden dienen de opleidingskosten 30 dagen voor de aanvang van de cursus geheel te zijn betaald. Tot deze termijn kan de gedane inschrijving voor de cursus worden geannuleerd door de betaling van € 50,- administratiekosten.

U mag geen dagdelen missen als u in aanmerking wilt komen voor het certificaat dat u nodig heeft om examen te mogen doen. Bij verhindering zal er in overleg adequaat ingehaald kunnen worden. Er zijn geen mogelijkheden tot vrijstelling. Mocht een cursus onverhoopt geen doorgang vinden of uitgesteld worden, dan zullen er zo spoedig mogelijke nieuwe data komen. Mocht u dan verhinderd zijn dat kunt u uw geld terug krijgen of op een ander tijdstip de cursus volgen.

Voor de cursisten is er extra ondersteuning en begeleiding bij zelfstudie mogelijk, de trainer zal in overleg met de cursist gekozen worden. De cursist kan terecht voor nazorg gedurende ten minste één jaar na afsluiting van de training. Er wordt de mogelijkheid geboden voor intervisie en supervisie onder leiding van één van de docenten. De tarieven voor bovenstaande begeleiding en intervisie bedragen € 60,- per uur.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk, voor het instituut, haar medewerkers en haar docenten. Dé Mediatoropleiders beschikken over een klachtenprocedure en zijn daartoe aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Foto’s opleiding Mediator oktober

Foto’s opleiding Mediator december