€ 1.995,-

Inclusief koffie/thee, lunches, snacks, readers, hand-outs, gebruik van video.

Opleidingsduur

De totale duur van de opleiding strekt zich uit over een periode van maximaal 1 maand

Studiebelasting

Naast de cursusdagen is de studiebelasting gemiddeld 20 uur.

PE-Punten

MfN:
Cat A: 24
Cat B: 6
Totaal: 30

AbSg: 24

Cursusdata Arbeidsconflicten voor de Bedrijfsarts 2024

Maart

(inschrijven nog mogelijk)

 • vrijdag 1 maart 2024 9:00 – 17:00
 • zaterdag 2 maart 2024 9:00 – 17:00
 • vrijdag 8 maart 2024 9:00 – 17:00
 • zaterdag 9 maart 2024 9:00 – 17:00

November

(inschrijven nog mogelijk)

 • vrijdag 1 november 2024 9:00 – 17:00
 • zaterdag 2 november 2024 9:00 – 17:00
 • vrijdag 8 november 2024 9:00 – 17:00
 • zaterdag 9 november 2024 9:00 – 17:00
[/vc_row_inner]

Dé Mediatoropleiders bieden een efficiënte, compacte en hoogwaardige kwaliteit opleiding in de begeleiding van arbeidsconflicten.

Uitgangspunt is dat de training/opleiding op academisch en/of op minimaal HBO werk- en denkniveau wordt gegeven en de cursisten het vermogen hebben een opleiding op het genoemde niveau te volgen. Het gevolgd hebben van de basis cursus mediation is een pre.

De cursus bestaat uit 2 blokken van 2 dagen. De 2 dagen hebben 5 blokken van 3 uur. Er zijn totaal 30 cursus uren Naast de cursusdagen is de studiebelasting gemiddeld 20 uur.

Het aantal studenten per opleidingsgroep is maximaal 12 personen. Dé Mediatoropleiders zorgen voor een persoonlijk en intensieve begeleiding met meerdere trainers per groep. Al onze trainers zijn MfN geregistreerd mediator en senior in hun vakgebied. In de praktijk zullen we met meerdere trainers/docenten werken. Dé Mediatoropleiders streven naar een begeleiding van 1 docent op 3 tot 4 cursisten.

De totale duur van de opleiding strekt zich uit over een periode van maximaal 1 maanden. De opleiding is zeer praktijkgericht. De cursusdagen worden voor 50% besteed aan oefenen van vaardigheden en het verfijnen van competenties.

De Specialisatie arbeidsmediator opleiding geeft u een goede basis voor het begeleiden van arbeidsconflicten. Op het programma staan zowel de psychische begeleiding met verdieping vanuit de transactionele analyse en de systeem therapie, de juridische aspecten en de richtlijnen arbeidsconflicten en psychische klachten.

 • Het escalatiemodel van Glasl
 • Basiskennis van de fasering van arbeidsconflicten
 • Afzonderlijke intake / kennismakingsgesprekken /caucus
 • Gesprekstechnieken van de mediator
 • Transactionele analyse, drama en winnaarsdriehoek
 • Basiskennis van juridische stelsel rond arbeidsrecht / ontslagrecht en ondernemingsrecht, voor zowel civiel als ambtenarenrecht.
 • VSO einde arbeidsovereenkomst, goed werkgevers- en werknemerschap, rol van de advocaat, transitie vergoeding pensioen, laatste jurisprudentie
 • Gesprekstechnieken, interveniëren, vraagtechnieken
 • Omgaan met emoties die een rol spelen in specifieke arbeidssituaties. basiskennis van rouwverwerking in arbeidszaken
 • Machtsverschillen bij arbeidsconflicten. Omgaan met verschillen in formele en informele positie buiten en binnen de mediation.
 • Fases bij het verloop van een arbeidsconflict
 • Omgaan met diverse (hete en koude) conflicten binnen organisatievormen en -culturen.
 • Basiskennis van verschillende organisatievormen en organisatieculturen en de invloed daarvan op het ontstaan en verloop van conflicten.
 • Wetmatigheden van een systeem en systeemstoornissen
 • Uitleg simulaties en werkvormen groepsgesprekken
 • Oefening met systeemtheorie
 • BW 7, soc verz Basiskennis van wet- en regelgeving en praktijk van sociale zekerheidswetgeving (WW, arbeidsbemiddeling, deskundigenoordeel).
 • Richtlijn stecr arbeidsconflicten
 • Basiskennis van wet- en regelgeving en praktijk rond verzuim, ziekte en re-integratie, en de rollen van de verschillende spelers in dit veld. Onpartijdig omgaan met externe factoren en hun invloed met oog voor de belangen van derden bij de mediation. (verzekeraars, Arbodiensten, behandelaars, achterban, (juridische) adviseurs, UWV enz.).
 • Richtlijn psychische klachten
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Basiskennis omtrent persoonlijkheidsstoornissen en de invloed daarop in mediation in de context van de organisatie en basis kennis van de richtlijn psychisch klachten
 • Onderhandelen basiskennis van onderhandelprocessen en de specifieke rol van de mediator daarin theorie van harvard, bazo batna,

Verplichte literatuur

 • Richtlijn arbeidsconflicten
 • Richtlijn psychische klachten

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 1.995,-. Dit is inclusief koffie/thee, lunches, snacks en readers, hand-outs, gebruik van video. Niet inbegrepen zijn eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en niet verplichte literatuur.

Conform onze algemene voorwaarden dienen de opleidingskosten 30 dagen voor de aanvang van de cursus geheel te zijn betaald. Tot deze termijn kan de gedane inschrijving voor de cursus worden geannuleerd door de betaling van € 50,- administratiekosten.

U mag geen dagdelen missen als u in aanmerking wilt komen voor het certificaat. Bij verhindering zal er in overleg adequaat ingehaald kunnen worden. Er zijn geen mogelijkheden tot vrijstelling. Mocht een cursus onverhoopt geen doorgang vinden of uitgesteld worden, dan zullen er zo spoedig mogelijke nieuwe data komen. Mocht u dan verhinderd zijn dat kunt u uw geld terug krijgen of op een ander tijdstip de cursus volgen.

Voor de cursisten is er extra ondersteuning en begeleiding bij zelfstudie mogelijk, de trainer zal in overleg met de cursist gekozen worden. De cursist kan terecht voor nazorg gedurende ten minste één jaar na afsluiting van de training. Er wordt de mogelijkheid geboden voor intervisie en supervisie onder leiding van één van de docenten. De tarieven voor bovenstaande begeleiding en intervisie bedragen € 60,- per uur.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk, voor het instituut, haar medewerkers en haar docenten. Dé Mediatoropleiders beschikken over een klachtenprocedure en zijn daartoe aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.