Nieuws

Van september 2020 tot en met december 2021 heeft in de Regiolabs Den Haag en Oost Brabant de pilot Gezinsvertegenwoordiger plaatsgevonden binnen het programma Scheiden zonder Schade. De pilot was erop gericht om escalaties te voorkomen, juridische procedures te beperken en te zorgen voor meer steun voor ouders en kind(eren) tijdens en/of na een scheiding door de inzet van een gezinsvertegenwoordiger, zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces. Een gezinsvertegenwoordiger is geen nieuwe functionaris, maar een rol die een professional vervult. In dit document worden de kansrijke elementen uit dit rapport samengevat.