€ 395,-

Inclusief koffie/thee, lunches, snacks en diners, readers, hand-outs, gebruik van video.

Opleidingsduur

De totale duur van de opleiding is een dagdeel.

Studiebelasting

Naast de cursusdagen is de studiebelasting gemiddeld 3 uur.

PE-Punten

AbSg: 3 punten

Cursusdata PE cursussen voor de bedrijfsarts

Volgt

Arbeidsconflicten werkwijzer en mediationtechnieken voor de bedrijfsarts.

Dé Mediatoropleiders bieden een efficiënte, compacte en hoogwaardige kwaliteit opleiding in de begeleiding van de Arbeidsconflicten werkwijzer en mediationtechnieken.

De cursus bestaat uit 1 dagdeel.

Het aantal studenten per opleidingsgroep is maximaal 12 personen. Dé Mediatoropleiders zorgen voor een persoonlijk en intensieve begeleiding met meerdere trainers per groep. Al onze trainers zijn MfN geregistreerd mediator en senior in hun vakgebied. In de praktijk zullen we met meerdere trainers/docenten werken. Dé Mediatoropleiders streven naar een begeleiding van 1 docent op 3 tot 4 cursisten.

  • Juridische vaardigheden bij arbeidsconflicten; de Stecr arbeidsconflicten werkwijzer, de escalatie ladder van Glassl, introductie mediation.
  • Praktische vaardigheden; mediation technieken voor de bedrijfsarts. Open vragen, samenvatten, circulair maken vragen, echoën, parafraseren, positief her-etiketteren.
  • Effectief onderhandelen; Integratief onderhandelen volgens de Harvard regels, psychologische escalatie mechanisme en Fundamentele attributiefout Manieren om onderhandelen moeilijk te maken.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 395,-. Dit is inclusief koffie/thee, snack, readers, hand-outs, gebruik van video.

Geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) 3 punten (ID nummer: 285227)

Conform onze algemene voorwaarden dienen de opleidingskosten 30 dagen voor de aanvang van de cursus geheel te zijn betaald. Tot deze termijn kan de gedane inschrijving voor de cursus worden geannuleerd door de betaling van € 50,- administratiekosten.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk, voor het instituut, haar medewerkers en haar docenten. Dé Mediatoropleiders beschikken over een klachtenprocedure en zijn daartoe aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.