€ 600,-

Inclusief koffie/thee, lunches, snacks en diners, readers, hand-outs, gebruik van video.

Opleidingsduur

De totale duur van het assessment strekt zich uit over een periode van maximaal 1 dag

Studiebelasting

Starten om 10.00 tot de opnames zijn gemaakt tot maximaal 18.00.

Cursusdata Opnamedag video assessment

  • Wordt gegeven op verzoek

Na het volgen van de basis mediation opleiding kan u aan deze dag deelnemen. De dag wordt gesplitst in twee dagdelen. In het eerste deel wordt het beoordelingsinstrument van Prein besproken. Hiermee werken de assessoren bij Intop.

Hoe start u de mediation bij het assessment? Hoe zet u een opening neer waarbij u direct werkt aan de werkrelatie? Hoe laat u begrip en verbinding ontstaan? Als het goed is weet u dit allemaal al. Met jou wordt puntsgewijs doorgenomen waarom u de zaken moet aanpakken zoals eerder geleerd. Weten wat het effect is van interventies op cliënten en u houding van jou als mediator. Bewust worden wat u moet bereiken tussen de cliënten in een opname van 40 min en hoe u dit kunt laten zien. Wij willen dat jij slaagt voor het examen en aan de slag kan als MfN Register Mediator.

Het tweede deel van de dag worden de opnames gemaakt. U kan kiezen uit een 4 casussen. Een arbeidszaak, een familieconflict, een burenruzie en een ruzie om een erfenis.  Op deze dag zijn de medecursisten ook de acteurs. Om u daarop goed voor te bereiden, vragen wij alle studenten de acteur instructies op de site van Intop alvast door te nemen. Wanneer u wilt werken met professionele acteurs, neem dan even contact op. Dan bespreken we de mogelijkheden. De kosten van de acteurs worden dan doorberekend aan de student.

De opname wordt gemaakt volgens de eisen van Intop en krijg u zelf mee aan het einde van de dag. U beslist zelf op u de opname instuurt naar Intop. U krijgt wel een advies mee, echter u besluit zelf of u de opname instuurt of niet. Wij geven geen garantie of een opname voldoende is of niet.

Wanneer u voornemens bent een instituut assessor bij u beoordeling bij Intop te vragen, geef dit dan aan bij u aanmelding voor de opname dag. De instituut assessor zal namelijk niet betrokken zijn bij de daadwerkelijke opname (voorgeschreven door Intop). Robbert Hogenelst en Sandra Dekker zijn de instituut assessoren van Dé Mediatoropleiders.

  • Starten om 10.00 tot de opnames zijn gemaakt tot maximaal 18.00.

Verplichte literatuur

Geen

Kosten

€ 600,-

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk, voor het instituut, haar medewerkers en haar docenten. Dé Mediatoropleiders beschikken over een klachtenprocedure en zijn daartoe aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.